Tempo Tours Praha - Alpy šité na míru
Specialista na Rakousko a ubytování v Alpách

Verona, Itálie

Verona je město v severní Itálii v oblasti Benátsko a hlavní město provincie Verona. Je to druhé největší město v Benátsku, hned po Benátkách. Město leží asi 100 km Z od Benátek, 30 km V od Gardského jezera a historické město ze tří stran obtéká řeka Adige. Pro svoji krásu a bohatství památek je město vyhledáváno turisty a anglický dramatik William Shakespeare do ní zasadil děj své slavné tragédie Romeo a Julie.
Verona

O lokalitě Verona

Místo bylo osídleno už v pravěku, od roku 89 př. n. l. to byla římská kolonie, která se postupně vyvinula ve významnou metropoli celé oblasti. Roku 30 zde dal císař Augustus postavit velkolepý amfiteátr a další císařové město obehnali hradbami.

Ve středověku se Verona těšila největšímu významu. Ostrogótský král Theodorich Veliký (+526) si ji zvolil spolu s Ravennou a Pavií za svoji residenci, stejně jako král Valerián, až byla vypleněna v gótské válce v letech 532-552. Roku 569 ji Alboin, král Lombardů, učinil jednou ze dvou sídelních rezidencí svého království, ale roku 572 zde byl zavražděn. Posledním králem byl Adalgisus, syn Desideriův, který do roku 774 odolával nájezdům Karla Velikého, který Lombardské království zničil. Později zde sídlili franští králové, kteří odtud ovládali severní Itálii.

Středem historického města je podlouhlé tržiště Piazza delle Erbe (Zelný trh) na místě římského fóra s měšťanskými domy a paláci ze 13.-17. století. Uprostřed náměstí je Capitello, pavilon na čtyřech sloupech ze 16. století, směrem k SZ je fontána s římskou sochou Madona da Verona a ještě dál sloup s benátským lvem. Na severu náměstí uzavírá renesanční Palazzo Maffei se středověkou věží a podivuhodným točitým schodištěm uvnitř. Západní stranu náměstí tvoří měšťanské domy, zbruba uprostřed Casa dei Mercanti s loggií a cimbuřím. Na východní straně je několik paláců s malovanými fasádami a dále na jih mohutná radnice, Palazzo della Ragione s věží Torre dei Lamberti vysokou 98 m z roku 1194.

Pod obloukem na východní straně náměstí kolem Palazzo della ragione se prochází na náměstí Piazza dei Signori, v jehož středu stojí pomník Dante Alighieriho. Jižní stranu tvoří radnice a soudní palác s velikým arkádovým dvorem. Východní stranu tvoří Prefettura ze 13. století a severní stranu tvoří slavná La Loggia, raně renesanční radnice z konce 15. století. Východně od tohoto náměstí jsou pozdně gotické Arche Scaligere a kostelík S. Maria Antica, snad z 9. století.

Na jih od náměstí delle Erbe, v ulici Capello, stojí Casa di Giulietta, středověký měšťanský dům, který patřil rodu Capuletů; ve dvoře je „Juliin balkon" a v domě muzeum staré Verony.

Fotografie Verona

Verona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona fotoVerona foto

Mapa Verona a okolí

Stránky od WERC - webové realizace

Copyright © 2019 Tempo Tours Praha - Alpy šité na míru - specialista na Rakousko a ubytování v Alpách